Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Rhodéský Ridgeback je velmi úzce spjat s člověkem. Klasické metody cvičení selhávají pro jeho citlivou povahu, která nesnese nátlak ani tvrdou ruku. Při jeho vedení je nejlepší se řídit citem, snažit se ho poznat, proniknout do jeho duše.

Je velmi důležité, abychom rhodéského ridgebacka přijali za člena své rodiny a dovolili mu účastnit se našeho života. V žádném případě nepatří do ohrady mimo rodinu, kde by se jeho výjimečná povaha, kterou disponuje, navždy vytratila. Lidé, kteří ho takto chovají, sice mají ridgebacka, ale přicházejí o nevšední zážitek spolužití, který tento partnerský pes poskytuje.

 

Jako nejdůležitější součást života pro úspěšné soužití psa a jeho majitele  je tzv. „období socializace“

Pro každého psa je “období socializace” velice důležité a v té nejintenzivnější formě by mělo probíhat v období mezi 7 - 12 týdny jeho věku. (Výjimečně do 16 týdnů). Jedná se o období, které ve větší míře ovlivní chování daného jedince v následujícím životě a zdůrazní jeho osobnost.

Socializaci předchází i jakési “období vtiskávání”, což se děje výhradně u chovatele. Toto období probíhá do 7 týdnů věku štěněte a o zdárný vývoj štěněte se musí starat chovatel. V tomto období se začleňuje štěně do hierarchie, učí se, jak se chovat k ostatním psům (sourozencům). Chovatel by měl štěňatům poskytnout co nejrozmanitější prostředí s různě barevnými, velkými a zvukově zajímavými věcmi. Každopádně by štěňata v tomto období měla přijít do velmi častého a úzkého kontaktu s lidmi různého věku. Protože období vtiskávání je pro vyrovnanost povahy psa stejně důležité jako období socializace, mělo by štěně do 7 týdnů zůstat u chovatele, resp. mezi ostatními štěňaty a ve vlivu své matky-feny! Pouze v řídkých případech je možné doporučit odebrání štěněte o týden dříve. Je-li chovatelem období vtiskávání správně pojato, je štěněti dán důležitý základ vyrovnaného chování k okolí.

Protože vývoj mozku není ukončen porodem, ale pokračuje několik týdnů po porodu, je nutné, aby štěně bylo vychováváno v prostředí, které jeho rozvoj bude podporovat. Během socializace musí štěně získat 4 nejdůležitější zkušenosti:

  • zkušenost s jinými psy a okolím

  • zkušenost s dorozumíváním

  • nalezení nového místa v hierarchii smečky

  • regulace kousnutí

Zkušenost s jinými psy a okolím:

Po narození nemá štěně zkušenosti s chováním k jiným zvířatům a cizím lidem. V průběhu socializace se to proto musí naučit, jinak může mít v dospělosti velké problémy se soužití se svým okolím.

Zkušenost s dorozumíváním:

Štěně se musí naučit rozumět intonaci Vaší řeči, některým slovům a posunkům.

Nalezení nového místa v hierarchii smečky:

Pro příjemné soužití se psem je důležité, aby akceptoval místo, které má určené ve své „lidské smečce“. Pro štěně je přirozené podřídit se silnějšímu členu smečky, protože ten jej pak chrání a pes musí vidět ve svém pánovi přirozenou autoritu.

Regulace kousnutí:

Štěně se musí v období socializace naučit tzv. zastavenému kousnutí, kdy vědomě kouše tak, aby neublížilo.

Ve všech těchto fázích je nepostradatelný osobní kontakt člověka se štěnětem. Ideální je ve spojení s takovými činnostmi jako je mazlení, hra, ale také péče o srst a zdraví psa. Člověkem není míněn jen samotný pán, ale samozřejmě i ostatní členové smečky a také cizí lidé. Je vhodné štěněti vyhradit životní prostor a to nejen ve fyzickém smyslu. Pes musí zřetelně poznat, kde se smí pohybovat a co smí a nesmí dělat. Při poznávání nových věcí v životě je mu oporou jeho pán.

Psi, kteří jsou dobře socializování se zpravidla vyvinou v povahově silné a sebevědomé průvodce člověka. Jsou ochotní navazovat kontakty a dovedou se spřátelit i s tvory nepatřícími k užšímu kruhu rodiny.

Socializace a samozřejmě i důsledná výchova čtvernožce jsou nejlepšími předpoklady pro výchovu poslušného a spokojeného psa.

Citace z knížky „Rhodéský ridgeback Afričan v Evropě" a z informací klubu ČKRR.